L

Lectures-2017

Föreläsningsexempel 2017

Detta projekt innehåller kommenterade exempel från föreläsningarna våren 2017.

Fil Beskrivning
Templates Exempel från föreläsningen 2017-03-20, add och cirkulär buffer, även en modifikation av ringbuffer från 21/3
smart_pointers.cc Kort genomgång av smartpekarna shared_ptr och unique_ptr
iterator.cc Intro till iteratorer
stl.cc Kort exempel på använding av standardbiblioteket
stl_intro.pdf Slides med intro till iteratorer och behållare (containers)